Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budowa toru pumptrack przy ul. Parkowej w Parzęczewie

Nad parzęczewskim zalewem trwają prace nad budową toru rowerowego pumptrack. Kształtów nabierają nasypy toru formowane w muldy napędzające i bandy (garby i zakręty), wykładane kruszywem, a częściowo wykończone już masą bitumiczną. Tworzone są pętle dla osób o różnym stopniu zaawansowania, w tym dla dzieci. Powstają ponadto pierwsze elementy infrastruktury towarzyszącej, takie jak parking i ciąg pieszo-jezdny.

Inwestycja będzie miała duże znaczenie dla rozwoju sportu wśród osób młodych i nie tylko, co zostało dostrzeżone również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Instytucja przyznała Gminie Parzęczew dofinansowanie w wysokości 747 400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru pumptrack przy ul. Parkowej w Parzęczewie”. Środki zostaną przekazane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone na budowę toru pumptrack, budowę zaplecza kontenerowego, wykonanie oświetlenia obiektu i zagospodarowania terenu.

Planowany termin wykonania inwestycji to trzeci kwartał 2023 roku, jednak zgodnie z deklaracjami wykonawcy robót jej zakończenie może nastąpić wcześniej.

Całkowita wartość projektu to 4 918 770,00 zł, a źródłami jego dofinansowana są również środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Back to top