Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informujemy, że wnioski o o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, należy składać osobiście w Urzędzie Gminy, ul. Południowa 1 w pokoju numer 17  w godzinach  8:00-14:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Przysługujące limity maksymalne dla gospodarstwa domowego:

  1.  Do 31.12.2022 r. – 1,5 tony
  2. Od 01.01.2023 r. – 1,5 tony

Wcześniejsze złożenie  zapotrzebowania na zakup węgla, nie jest równoznaczne z wypełnieniem wniosku.

 

Back to top