Budżet Gminy na 2016 rok

30 grudnia 2015 roku Rada Gminy Parzęczew podjęła podczas sesji uchwałę budżetową na rok 2016. Określa ona dochody gminy w wysokości 16.400.000,00 zł, natomiast wydatki to kwota 16.992.671,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 2.336.338,00 zł.
W planach na przyszły rok znalazły się takie inwestycje jak modernizacja systemu ciepłowniczego, która zakłada budowę nowej kotłowni na biomasę zasilającej w ciepło budynki Szkół i Punktu Przedszkolnego, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia, trzech bloków mieszkalnych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wartość kosztorysowa inwestycji szacowana jest na 2.600.000,00 zł. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację tej inwestycji  dotację w wysokości 1.310.383,00zł, którą włączy do budżetu w styczniu.  Przewidziana jest dotacja w wysokości 900.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu na przebudowę drogi powiatowej relacji Aleksandrów Łódzki ? Lubień, natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne do przebudowy planowana jest droga w miejscowości Żelgoszcz.  Budżet zakłada również kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, przebudowę chodników w Leźnicy Wielkiej oraz w Parzęczewie na ulicy Lotników. Gmina chciałaby również zakupić samochód ratowniczo ? gaśniczy dla OSP w Parzęczewie, w związku z czym poczyniono starania o dofinansowanie tej inwestycji.
Z początkiem roku Gmina ubiegać się będzie również o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie.
W roku 2016 zostaną przygotowane kompletne dokumentacje techniczne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym Szkoły Podstawowej w Chociszewie, a także przygotowana zostanie dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.
W każdym dziale budżetu zostały zabezpieczone środki w wysokości  wyższej niż w roku ubiegłym, co z pewnością zapewni funkcjonowanie Gminy na dobrym poziomie.

Back to top