Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budżet Gminy na 2016 rok

30 grudnia 2015 roku Rada Gminy Parzęczew podjęła podczas sesji uchwałę budżetową na rok 2016. Określa ona dochody gminy w wysokości 16.400.000,00 zł, natomiast wydatki to kwota 16.992.671,00 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 2.336.338,00 zł.
W planach na przyszły rok znalazły się takie inwestycje jak modernizacja systemu ciepłowniczego, która zakłada budowę nowej kotłowni na biomasę zasilającej w ciepło budynki Szkół i Punktu Przedszkolnego, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Zdrowia, trzech bloków mieszkalnych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wartość kosztorysowa inwestycji szacowana jest na 2.600.000,00 zł. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację tej inwestycji  dotację w wysokości 1.310.383,00zł, którą włączy do budżetu w styczniu.  Przewidziana jest dotacja w wysokości 900.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu na przebudowę drogi powiatowej relacji Aleksandrów Łódzki ? Lubień, natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne do przebudowy planowana jest droga w miejscowości Żelgoszcz.  Budżet zakłada również kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, przebudowę chodników w Leźnicy Wielkiej oraz w Parzęczewie na ulicy Lotników. Gmina chciałaby również zakupić samochód ratowniczo ? gaśniczy dla OSP w Parzęczewie, w związku z czym poczyniono starania o dofinansowanie tej inwestycji.
Z początkiem roku Gmina ubiegać się będzie również o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie.
W roku 2016 zostaną przygotowane kompletne dokumentacje techniczne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym Szkoły Podstawowej w Chociszewie, a także przygotowana zostanie dokumentacja na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.
W każdym dziale budżetu zostały zabezpieczone środki w wysokości  wyższej niż w roku ubiegłym, co z pewnością zapewni funkcjonowanie Gminy na dobrym poziomie.

Back to top