Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Budżet na 2013 rok uchwalony

W dniu dzisiejszym odbyła się XXX Sesja Rady Gminy w Parzęczewie na której przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2013 rok. Na sesji obecnych było 13 Radnych. Ośmiu z nich opowiedziało się za budżetem, czterech było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała określa budżetu Gminy w następujących wartościach:

  • dochody: 14 534 446,00 zł.,
  • wydatki:16 483 505,70 zł., w tym wydatki inwestycyjne 3 963 157,55 zł.,
  • przychody: 3 349 251,70 zł.,
  • rozchody: 1 400 192,00 zł.

Największe inwestycje stanowią: uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew ? koszt 2 867 765,72 zł. oraz termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie ? koszt 772 832,86 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego planuje się m.in: budowę oświetlenia ulicznego w Parzęczewie, w sołectwie Wytrzyszczki oraz w sołectwie Ignacew Rozlazły, wykonanie korytowania i nawiezienia kruszywa na drogę gminną przez wieś Konstantki oraz doposażenie świetlic działających przy OSP Orła, OSP Opole i OSP Śliwniki.

Back to top