Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Finansowe wsparcie z WFOŚiGW

Wójt Gminy podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Parzęczew”. Całkowita kwota dofinansowania to 996 138,00 zł, w tym w formie pożyczki 597 683,00 zł. i w formie dotacji 398 455,00 zł. Dofinansowanie będzie sukcesywnie przekazywane na rachunek Gminy Parzęczew w terminie do dnia 30.09.2013 r., natomiast termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.07.2013 r.

I etap projektu jest w trakcie realizacji i dotyczy rozbudowy stacji wodociągowej we wsi Orła.
W dniu 28.11.2012 roku została podpisana umowa na realizację II etapu w/w inwestycji tj. na budowę sieci wodociągowej we wsi Pustkowa Góra. Termin zakończenia realizacji II etapu przypada na 31.05.2012 r. Wykonawcą będzie firma Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian.
21 grudnia dokonano otwarcia ofert na budowę wodociągu w miejscowościach Orła, Krzemień, Duraj. Wpłynęło 18 ofert, w chwili obecnej trwa ich badanie i ocena. Termin zakończenia tego etapu to 15.06.2013 r.
Ostatnie postępowanie przetargowe w ramach projektu pogłoszono 28.12.2012 r. Dotyczy ono rozbudowy wodociągu wraz z kanalizacją w ul. Ogrodowej w Parzęczewie, wraz odbudową nawierzchni asfaltowej. Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 16.01.2013 r. Przewidywany termin wykonania zadania to 15.06.2013 r.

Back to top