Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Charakterystyka projektu „Pierwsza pomoc ? potrafię” szkolenia dla nauczycieli z gminy Parzęczew

Charakterystyka projektu "Pierwsza pomoc ? potrafię" szkolenia dla nauczycieli z gminy Parzęczew

Charakterystyka projektu "Pierwsza pomoc ? potrafię" szkolenia dla nauczycieli z gminy Parzęczew

 

Charakterystyka projektu

?Pierwsza pomoc ? potrafię” szkolenia dla nauczycieli z gminy Parzęczew

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu: Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź

 

Partner Projektu: Gmina Parzęczew

Ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

 

Cel główny:

Podniesienie kwalifikacji i umiejętności 50 nauczycieli z gm. Parzęczew poprzez przeszkolenie w okresie IV 2011 w zakresie udzielania pierwszej pomocy (PP) oraz bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem narkotyków.

 

Cele szczegółowe dotyczące 50 nauczycieli z gminy Parzęczew:

a) zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności: udzielania PP w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (BLS) oraz używania defibrylatora automatycznego (AED), udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach, urazach bądź uszkodzenia ciała oraz bezprzyrządowego rozpoznawania osób będących pod wpływem narkotyków;

b) podniesienie pewności i szybkości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli;

c) wzrost motywacji pracowników (rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kwalifikacji);

d) zwiększenie bezpieczeństwa własnego przeszkolonych nauczycieli;

e) podniesienie konkurencyjności uczestników szkol. na rynku pracy – odbycie i zaliczenie szkolenia pozwoli na uzyskanie europejskiego certyfikatu BLS AED (Basic Life Support and External Defibrillator).

 

Uczestnicy szkoleń:

Szkolenia skierowane są do nauczycieli / nauczycielek dwóch Punktów Przedszkolnych w Parzęczewie i Chociszewie, Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie i Chociszewie oraz Gimnazjum w Parzęczewie.

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje:

  • Certyfikat Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
  • Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji (honorowany na całym świecie)

 

Terminy szkoleń: 11, 18, 19 kwietnia 2011r.

Miejsce szkoleń: Parzęczew

Back to top