Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej

Trwają prace przy renowacji zbiornika wodnego w Leźnicy Wielkiej. Inwestycja polega na odmuleniu górnej partii zbiornika, odbudowie grobli oraz przebudowie urządzenia przelewowo-upustowego.
Na realizację inwestycji gmina Parzęczew otrzymała dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 150 000,00 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 712451,12 zł. Całość inwestycji oszacowano na kwotę 915 707,44 zł, z czego wkład własny z budżetu gminy Parzęczew wyniesie 53 256,32 zł.

Realizacja zadania pt. ?Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej? ma na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń środowiskowych związanych z okresowym podtapianiem gruntów i lasów w przypadku nadmiernych opadów atmosferycznych. Przebudowa istniejącego urządzenia piętrzącego pozwoli na zwiększenie kontroli przepływu wód, a tym samym zwiększy możliwość retencyjną zbiornika, przyczyni się również do poprawy czystości wód powierzchniowych. Ponadto, realizacja zadania przyczyni się do podniesienia walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru, dzięki temu zbiornik w Leźnicy Wielkiej stanie się miejscem wypoczynku weekendowego dla mieszkańców gminy oraz gości.

 

Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej

wfos

W dniu 03.12.2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Parzęczew dotację na zadanie pn.: ?Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej” w kwocie 496.340,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 620.425,49 zł.

Po zakończeniu realizacji zadania zbiornik w Leźnicy Wielkiej wraz z urządzeniami towarzyszącymi służył będzie, następującym celom:

  • mieszkańcom najbliższych wsi oraz przyjezdnym do rekreacji, wypoczynku sobotnio-niedzielnego,
  • wędkarstwu sportowemu,
  • retencji wód powierzchniowych,
  • poprawie czystości wód powierzchniowych,
  • ochronie przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej,
  • podniesieniu walorów krajobrazowych i estetycznych obszaru.

 

(więcej…)

Back to top