Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dane statystyczne

DANE O GMINIE PARZĘCZEW

Powierzchnia Gminy

10.382 ha

Użytki rolne

7,083 ha


W tym:

 • grunty orne – 5904 ha
 • sady – 79 ha
 • trwałe użytki zielone – 1100 ha
 • lasy i grunty leśne – 1502 ha
 • pozostałe grunty – 1997 ha

Liczba mieszkańców gminy na 30.06.2001 r.

5 537 osób


Produkt lokalny brutto wytworzony w gminie
w 1998 r.

 • w rolnictwie – 66%
 • w działalności poza rolniczej – 34%

Dochody na jednego mieszkańca gminy z I półrocza 2001 r.

236,02 zł


Struktura płci mieszkańców gminy

 • kobiety – 49,8%
 • mężczyźni – 50,2%


Struktura wieku mieszkańców gminy

 • w wieku przedprodukcyjnym – 50%
 • w wieku produkcyjnym – 38%
 • w wieku poprodukcyjnym – 12%

Stopa bezrobocia – średnio ok. 500 osób miesięcznie


Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy

 • w rolnictwie indywidualnym – 87%
 • poza rolnictwem – 13%


Struktura rolnictwa

 • średnia wielkość gospodarstw – 9,5 ha
 • uprawa zbóż – 20%
 • uprawa zmieniaków – 15%
 • rzepak, burak cukrowy – 5%
 • produkcja sadownicza – 5%
 • uprawa warzyw – 3%
 • produkcja mleka – 25%
 • produkcja jaj – 1%
 • produkcja mięsa – 26%(wieprzowina 75%, wołowina 24%, baranina 1%)


Wielkość gospodarstw:

 • od 1 do 5 ha – 173
 • od 5 do 10 ha – 234
 • od 10 i więcej ha – 255
Back to top