Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Deklaracja w sprawie utworzenia Metropolii Łódzkiej

W poniedziałek, 10 lutego przedstawiciele kilkunastu samorządów z regionu łódzkiego, w tym Wójt Gminy Parzęczew, Ryszard Nowakowski podpisali deklarację w sprawie utworzenia Metropolii Łódzkiej. Jest to następstwo uchwały Senatu Rzeczypospolitej z 6 lutego w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym. Celem powstania Metropolii Łódzkiej byłoby wspólne kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój transportu lokalnego, ochrona środowiska oraz rozwój społeczny i gospodarczy regionu, połączony z jego promocją.

-Metropolia to partnerstwo. Każda z gmin, która do niej przystąpi będzie mieć równy głos, niezależnie od swojej wielkości – powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski, pomysłodawca utworzenia Metropolii Łódzkiej.

O losach projektu zdecyduje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli posłowie również zagłosują za powstaniem takiego związku miast i gmin, ten może zacząć funkcjonować od przyszłego roku.

Back to top