Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droga Florentynów-Mariampol oddana do użytkowania

W dniu 12 lutego 2020r zakończono realizację inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 120275E Florentynów-Mariampol, gm. Parzęczew” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej zyskał odcinek drogi o długości 825,00 m i szerokości od 4,0 do 5,0 m. Wykonano także obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m oraz włączenie drogi gminnej w pas drogi powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew. Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia parametrów technicznych oraz użytkowych drogi, a także umożliwiła stworzenie bezpiecznego ciągu komunikacyjnego z czytelnym oznakowaniem dla ruchu pojazdów i pieszych. Inwestycja wpłynęła również na jakość podróży i wzrost dostępności komunikacyjnej mieszkańców okolicznych wsi. Wartość inwestycji wyniosła 627 922,38 zł brutto, z czego 50% to wkład własny Gminy Parzęczew – 313 961,38 zł. Był to I etap przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego we wsi Florentynów.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „MARKBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach.

Gmina Parzęczew aktualnie przygotowuje postępowanie przetargowe na realizację kolejnego etapu  pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew” o długość 660 mb, którego zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2020r.

Back to top