Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droga do sukcesu okiem nauczyciela.

     W szkołach z terenu gminy Parzęczew realizowany jest projekt unijny pod nazwą ?Droga do sukcesu?. ?Są nim objęci wybrani uczniowie z klas IV  – VI, którzy mają okazję uczęszczać na dodatkowe zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z trzech modułów programowych, tj. z matematyki, języka polskiego i informatyki. Projekt obejmuje po 30 godzin dydaktycznych w ramach każdego przedmiotu, a opracowany został z myślą o dzieciach, które chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, humanistyczne ? w zakresie wiedzy o kulturze i doskonalenia sprawności komunikowania się z otoczeniem  –  i informatyczne  oraz wyrównać braki wynikające z rozmaitych trudności w uczeniu się. Zadaniem zajęć projektowych jest utrwalenie  i poszerzenie wiedzy i umiejętności z wiodących przedmiotów nauczania w szkole podstawowej i z pewnością przyczyni  się do osiągnięcia  lepszego wyniku ze sprawdzianu  po klasie szóstej,   mają one bowiem  na celu rozwijanie tzw. umiejętności kluczowych (na które składają się: pisanie, czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce), a także rozwój indywidualnych zainteresowań.? – komentuje Pani Agnieszka Wiśniewska-Rojek nauczyciel prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej w Chociszewie.
Projekt realizowany jest we wszystkich trzech szkołach funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew tj. w Szkole Podstawowej w Chociszewie, w Szkole Podstawowej w Parzęczewie oraz w Gimnazjum w Parzęczewie i ma na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Ponadto nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe, dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym w postaci licznych tablic poglądowych , słowników, encyklopedii, programów multimedialnych , kart pracy do zajęć matematycznych i polonistycznych, dokładają starań, by zajęcia  prowadzone były atrakcyjnymi dla uczniów i aktywizującymi ich  metodami                   i technikami dydaktycznymi.
Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno uczniowie, jak i ich rodzice są bardzo otwarci wobec kierowanej do nich  oferty zajęć, które mają szansę przyczynić się również do udziału dzieci w konkursach przedmiotowych z matematyki , języka polskiego, języków obcych a w przypadku zajęć komputerowych przyniosą im realną korzyść w postaci europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych e ? Obywatel.

 

                           
 

 

logo_ue_pokl
Back to top