Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droga do sukcesu w Gminie Parzęczew

kapital_ludzki

kapital_ludzkiKopia_logo_UEEFS2

 

Wraz z początkiem sierpnia rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: ?Droga do sukcesu!?. Jest to projekt skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew oraz uczniów Gimnazjum w Parzęczewie. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój wykształcenia, zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie szeregu rodzaju zajęć dodatkowych. W Szkole Podstawowej w Parzęczewie zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Szkoła Podstawowa w Chociszewie zaproponuje swoim uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki i informatyki. Ponadto, uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL e-Citizen. Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi e-usług, m.in. w zakresie załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Uczniowie Gimnazjum w Parzęczewie będą mogli natomiast skorzystać w zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz terapii psychologiczno ? pedagogicznym. Ponadto, w Gimnazjum w Parzęczewie powstanie Szkolny Ośrodek Kariery. W ramach SZOK uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego, mających na celu zwiększenie wiedzy ucznia na temat własnych predyspozycji zawodowych.

Planuje się, że we wszystkich zajęciach weźmie udział łącznie 180 uczniów ze szkół z terenu gminy Parzęczew. Będą to uczniowie, u których zespół nauczycieli zdiagnozuje określone problemy, trudności w nauce, ale również szczególne uzdolnienia w kierunku języków obcych, matematyki oraz informatyki. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2014/2015, a uczniowie podzieleni zostaną na grupy 6 ? 8 osobowe, tak aby efekty pracy były jak największe.

Projekt ?Droga do sukcesu? to również nowe doposażenie dla wszystkich trzech szkół. Zgodnie z założeniami projektu do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny, słowniki do języka polskiego oraz języków obcych, książki, oprogramowania komputerowe, plansze edukacyjne oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z pewnością nowe zaplecze edukacyjne ułatwi pracę na zajęciach, sprawi, iż będą one atrakcyjniejsze dla uczniów, a co istotne posłuży także następnym pokoleniom. Ponadto, sprzęt multimedialny oraz oprogramowania przyczynią się do podniesienia innowacyjności szkół, a tym samym skupią większą uwagę uczniów na realizowanym programie zajęć.

Projekt wpisuje się w główne cele edukacji, czyli inwestycję w rozwój ucznia. Jak sama nazwa wskazuje, stawia on na rozwój dziecka i możliwość rozwinięcia przez nich skrzydeł. Z niecierpliwością czekamy na wyniki współpracy z dziećmi, a postępy we wdrażaniu projektu przedstawimy już w kolejnych numerach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 235 960,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 200 566,00 zł, a kwota 35 394,00 zł to wkład własny Gminy Parzęczew.
Beneficjent projektu: Gmina Parzęczew. Okres realizacji: 01.08.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Droga do sukcesu w Gminie Parzęczew

kapital_ludzki

kapital_ludzkiKopia_logo_UEEFS2

 

Wraz z początkiem września rozpocznie się realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: ?Droga do sukcesu!?. Jest to projekt skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew oraz uczniów Gimnazjum w Parzęczewie. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych, rozwój wykształcenia, zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów oraz zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie szeregu rodzaju zajęć dodatkowych. W Szkole Podstawowej w Parzęczewie zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Szkoła Podstawowa w Chociszewie zaproponuje swoim uczniom dodatkowe zajęcia dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki i informatyki. Ponadto, uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających kompetencje informatyczne będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL e-Citizen. Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi e-usług, m.in. w zakresie załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. Uczniowie Gimnazjum w Parzęczewie będą mogli natomiast skorzystać w zajęć dydaktyczno ? wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęć rozwijających zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz terapii psychologiczno ? pedagogicznym. Ponadto, w Gimnazjum w Parzęczewie powstanie Szkolny Ośrodek Kariery. W ramach SZOK uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego, mających na celu zwiększenie wiedzy ucznia na temat własnych predyspozycji zawodowych.

Planuje się, że we wszystkich zajęciach weźmie udział łącznie 180 uczniów ze szkół z terenu gminy Parzęczew. Będą to uczniowie, u których zespół nauczycieli zdiagnozuje określone problemy, trudności w nauce, ale również szczególne uzdolnienia w kierunku języków obcych, matematyki oraz informatyki. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w roku szkolnym 2014/2015, a uczniowie podzieleni zostaną na grupy 6 ? 8 osobowe, tak aby efekty pracy były jak największe.

Projekt ?Droga do sukcesu? to również nowe doposażenie dla wszystkich trzech szkół. Zgodnie z założeniami projektu do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny, słowniki do języka polskiego oraz języków obcych, książki, oprogramowania komputerowe, plansze edukacyjne oraz wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych. Z pewnością nowe zaplecze edukacyjne ułatwi pracę na zajęciach, sprawi, iż będą one atrakcyjniejsze dla uczniów, a co istotne posłuży także następnym pokoleniom. Ponadto, sprzęt multimedialny oraz oprogramowania przyczynią się do podniesienia innowacyjności szkół, a tym samym skupią większą uwagę uczniów na realizowanym programie zajęć.

Projekt wpisuje się w główne cele edukacji, czyli inwestycję w rozwój ucznia. Jak sama nazwa wskazuje, stawia on na rozwój dziecka i możliwość rozwinięcia przez nich skrzydeł. Z niecierpliwością czekamy na wyniki współpracy z dziećmi, a postępy we wdrażaniu projektu przedstawimy już w kolejnych numerach.

Ewa Maślińska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 235 960,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 200 566,00 zł, a kwota 35 394,00 zł to wkład własny Gminy Parzęczew.
Beneficjent projektu: Gmina Parzęczew. Okres realizacji: 01.08.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Back to top