Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Droga Orła-Duraj oddana do użytkowania

Gmina Parzęczew zakończyła realizację inwestycji pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 120283E Orła – Duraj, gm. Parzęczew” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania utwardzony został odcinek drogi o długości 930 m – wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej o szerokości 4,0 m oraz 5,0 m  na długości mijanki (25 m), a także obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości poruszania się uczestników ruchu drogowego i wzrostu dostępności komunikacyjnej mieszkańców sołectwa Orła. W ramach inwestycji wykonano również przebudowę włączenia drogi gminnej w pas drogi powiatowej nr 5167E relacji Ozorków – Grotniki ?-Aleksandrów Łódzki, dzięki czemu ułatwiony został dostęp do tych miejscowości.
Umowa z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji opiewała na kwotę 241 247,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Druga połowa wartości inwestycji (tj. 241 247,89 zł) pochodziła z budżetu Gminy Parzęczew.
Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm ”EVECO” Ewa Peraj z Łodzi oraz P.P.H.U. ”EKOINŻBUD” Piotr Peraj z Uniejowa.
Obecnie Gmina Parzęczew realizuje pierwszy etap kolejnego zadania dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, gm. Parzęczew i przebudowa drogi gminnej nr 120275E – Florentynów – Mariampol, gm. Parzęczew”. Drugi etap inwestycji realizowany będzie w roku 2020.

Back to top