Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Z tej okazji Wójt Gminy Parzęczew nagrodził dyrektorów i nauczycieli gminnych placówek oświatowych. Nagrody Wójta Gminy Parzęczew za szczególne zaangażowanie w pracę oraz osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze otrzymali dyrektorzy szkół gminnych Agnieszka Graczyk i Krzysztof Pyciarz oraz nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Parzęczewie Aleksandra Sroczyńska-Kisser.

Nagrody wręczone zostały podczas uroczystych apeli szkolnych zorganizowanych z tej okazji. Wręczając nagrody Wójt podkreślił ważną rolę nauczyciela w procesie edukacji dzieci, szczególne w obecnym czasie pandemii. Nauczyciel powinien być „drogowskazem”, doradcą w poszukiwaniu wartości i rozwoju umiejętności ucznia.

Podczas uroczystych apeli w obu szkołach tradycyjnie odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę. Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Back to top