Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dzień Strażaka 2012

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie i OSP Opole po raz kolejny byli organizatorami obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość odbyła się 3 maja w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji strażaków w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej. Mszę św. celebrowali: ks. Proboszcz Parafii Leźnica Wielka Tadeusz Zatorski oraz Kapelan Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Urszulanek z Ozorkowa ks. Władysław Pietrzyk. Po mszy św. poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Parzęczew oraz gościnnie poczet sztandarowy OSP z naszej partnerskiej gminy Żelechlinek na czele z Prezesem Andrzejem Dziedzianowiczem, a także przedstawiciele władz gminnych oraz pozostali zaproszeni goście przemaszerowali do strażnicy OSP Opole, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.
Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie Ryszard Nowakowski. W uroczystościach oprócz przedstawicieli gminnych jednostek OSP uczestniczyli także: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zgierzu Józef Dziemdziela, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Mrulewicz, Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ozorkowie Jarosław Jaczyński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku Andrzej Dziedzianowicz, przedstawiciele Wojskowej Straży Pożarnej w Leźnicy Wielkiej, Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk, Sekretarz Gminy Jolanta Żłobińska, Dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych – Renata Nolbrzak, a także sołtys wsi Chociszew w Gminie Parzęczew ? Bogdan Wydrzyński oraz sołtys wsi Chociszew w Gminie Żelechlinek ? Zdzisław Pawlik.
Podczas uroczystości wręczono medale i odznaki. Srebrny medal ?Za zasługi dla pożarnictwa? nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego otrzymał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie ? Ryszard Nowakowski. Brazowe medale ?Za zasługi dla Pożarnictwa? otrzymali: Łukasz Chojnacki, Marek Kędzia, Roman Kuzaniak z OSP w Parzęczewie, oraz Arkadiusz Pietrzak z Wojskowej Straży Pożarnej w Leźnicy Wielkiej.
Odznaki ?Strażak Wzorowy? nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego otrzymali: Mateusz Bieliński, Piotr Kędzia, Bogdan Krysztofiak, Mirosław Krysztofiak, Sławomir Krysztofiak, Marcin Roszczak z OSP Parzęczew, a także Tomasz Grabowski, Piotr Fiktus, Jarosław Jaroński, Mirosław Łuczak, Krzysztof Saganiak, Karol Stańczyk, Marcin Szymczak z Wojskowej Straży Pożarnej w Leźnicy Wielkiej.
Odznakę ?Za wysługę lat? nadaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Parzęczewie otrzymali: Ryszard Nowakowski (20 lat, OSP Parzęczew), Tomasz Kalkowski (15 lat, OSP Parzęczew), Katarzyna Opas (5 lat, OSP Opole), Honorata Zajączkowska (5 lat, OSP Opole), Dawid Kluska (5 lat, OSP Opole), Marek Grabarczyk (5 lat, OSP Opole), Roman Kuzaniak (5 lat, OSP Parzęczew), Damian Wojciechowski (5 lat, OSP Parzęczew).
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek zorganizowany przez OSP Opole.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystych obchodów Dnia Strażaka.
Back to top