Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Dzień Ziemi 2013 – czyli co wiemy o elektrośmieciach

 

30 kwietnia uczniowie parzęczewskiej podstawówki świętowali Dzień Ziemi. W tym roku odbył się on pod hasłem ?Elektroodpady proste zasady?. W programie znalazły się m.in. międzyklasowy szkolny turniej ekologiczny, prezentacja na temat ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) przygotowana przez Panią Ewę Gapsę, test wiedzy ekologicznej, konkurencje sportowe ? zbieranie śmieci na czas, bieg w workach ekologicznych oraz  rzucanie ziemniakami do celu ? z humorem poprowadzone przez wuefistę Pana Marka Gapsę. Uczniowie zaprezentowali również przygotowane własnoręcznie ekologiczne kapelusze, których motywem przewodnim były właśnie elektrośmieci. Na zakończenie można było obejrzeć ?Ekologiczny Teleexpress?, w którym przedstawiono informacje na temat zmian klimatycznych, największe bolączki współczesnego świata oraz informacje związane z segregacją śmieci.
Od 18 kwietnia wśród wszystkich klas podstawówki przeprowadzono zbiórkę makulatury. W sumie zebrano 1216 kg papieru, a w czołówce znalazły się klasy: VI B – 360 kg, V A ? 301 kg oraz IV B 175,5 kg.
Dzięki organizacji takiego dnia uczniowie mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat ZSEE. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nieprawidłowo składowany lub samodzielnie rozmontowany może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i co za tym idzie dla każdego z nas. Zawarte w nim metale ciężkie (takie jak rtęć, kadm) muszą być we właściwy sposób odzyskane, zmagazynowane i przetworzone. Możemy o to zadbać oddając zepsute radio czy zużytą świetlówkę do punktu zbierania elektrośmieci.
Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną. Ich celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwach poszczególnych krajów. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uśwadomić wszystkim, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka. Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce zapoczątkowano je w roku 1990.
Back to top