Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Egzamin szóstoklasistów

 Egzamin szóstoklasistów

     43 szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Parzęczewie i 11 z SP w Chociszewie ma już za sobą swój pierwszy poważny egzamin. Podobnie jak ich rówieśnicy z innych szkół w Polsce przystąpili (8.04.2008 o godz. 9.00) do sprawdzianu, który kończy i podsumowuje edukację w szkole podstawowej. Jest to zarazem warunek wyboru odpowiedniego gimnazjum. Na chwilę przed egzaminem dzieci zdradziły, że nie są w ogóle zestresowane, natomiast po sprawdzianie przeważały opinie, że test nie był trudny.

Back to top