Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

„Ekotropiciele” z Gimnazjum mają nową pracownię

W czwartek 10 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni przy Gimnazjum w Parzęczewie, zmodernizowanej dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielonej na realizację projektu  ?Pracownia przyrodniczo-turystyczna ?GANG? Ekotropicieli przy Gimnazjum w Parzęczewie?. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Funduszu w osobach Zastępcy Prezesa Pana Bohdana Cezarego Dzierżka oraz Kierownika Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków Pani Małgorzaty Skupińskiej, Wójt oraz Skarbnik Gminy Parzęczew, Radni Gminy Parzęczew, przedstawiciele rady pedagogicznej Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz uczniowie.
Całkowity koszt nowej pracowni to 42 099, 55 zł, z czego dotacja stanowiła 38 752,82 zł.
W ramach projektu zakupiono m.in: tablicę interaktywną, projektor, zestaw komputerowy, kamerę mikroskopową oraz szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak: 15 szt. mikroskopów, kompasy, lornetki, preparaty mikroskopowe, walizki eko-badacza, globusy, przewodniki książkowe oraz wiele innych. Ponadto dzięki dotacji zakupiono nowe meble, tablice korkowe, stojak na mapy, a  w oknach założono nowe rolety.
Back to top