Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Elektromobilność – ankieta

Nasza Gmina przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności. Celem opracowania Strategii jest możliwość uzyskania dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu. Strategia jest w całości finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i musi być wykonana w 2020 roku.

Ze względu na niecodzienną sytuację na świecie (zagrożenie epidemiologiczne) musimy wykorzystać Internet aby ustalić z Państwem projekty, które powinny znaleźć się w Strategii. Chcielibyśmy abyście Państwo współtworzyli ten dokument i podpowiedzieli nam co powinniśmy zrobić w tym zakresie dla naszej Gminy.

Poniżej znajduje się prosta ankieta. Należy ją pobrać, wypełnić i odesłać do nas na e-mail: fundusze_europejskie@parzeczew.pl. Liczymy na Państwa pomysły i zaangażowanie.

Rozwój elektromobilności to temat, który nasza Gmina chce realizować w kolejnych latach. Jednak pamiętać należy, że to nie tylko ładowarki, elektryczne samochody. To również bezpieczne drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, odnawialne źródła energii.

Liczymy na Państwa pomoc !!!

Ankieta do pobrania

Back to top