Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Elektromobilność-nowoczesność

Kilka dni temu uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im.Juliana Tuwima w Parzęczewie oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Chociszewie brali udział w warsztatach dotyczących elektromobilności. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się o zagrożeniach dla środowiska, powstałych w wyniku stosowania konwencjonalnych źródeł ciepła, o konieczności dbania o naszą przyrodę, poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii wykorzystywanych m.in. w przemyśle elektromobilności. Zapoznały się z nowymi zagadnieniami, oraz miały możliwość poznania nowoczesnych środków transportu, które zostały niedawno wprowadzone na rynek motoryzacyjny. Warsztaty te miały upowszechnić wiedzę na temat elektromobilności, jako środka transportu przyjaznego środowisku. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na dany temat, który jak się okazało bardzo ich zainteresował.

Warsztaty zorganizowane były w ramach projektu”Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”. Przedmiot współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II.

Back to top