Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Firma rezygnuje z produkcji nawozów w Różycach

11 grudnia 2018 r. Spółka Greenfields Sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika złożyła w Urzędzie Gminy w Parzęczewie pismo w sprawie wycofania wniosku złożonego dnia 11 maja 2018 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno – organicznego lub polepszacza gleby z zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów pochodzenia organicznego” we wsi Różyce na działce o numerze ewidencyjnym 107 w gminie Parzęczew.

W dniu 13 grudnia 2018 r. Wójt gminy na tej podstawie wydał decyzję o umorzeniu przedmiotowego postępowania. Tym samym planowana przez Spółkę Greenfields Sp. z o.o. inwestycja nie zostanie  zrealizowana.

Back to top