Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gminne Święto Strażaka i Obchody 70-lecia OSP w Chociszewie

W tym roku mija 70 lat od powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie. Z tej okazji strażacy – ochotnicy tej jednostki zorganizowali w dniu 02 maja br. uroczyste spotkanie przed remizą. W obchodach jubileuszu uczestniczyli druhowie z OSP: Parzęczew, Opole, Orła, Śliwniki, Ozorków, a także mieszkańcy wsi Chociszew i pobliskich miejscowości. Wspaniale prezentowało się kilka pocztów sztandarowych reprezentujących ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Parzęczew i okolic.
Prezes OSP Chociszew dh Jan Marlicki przywitał zebranych, a także przybyłych gości, wśród których był między innymi: – Starosta Zgierski – Lesław Jarzębowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu – Bogusław Czekała – Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Marian Kwaśniewski – Wójt Gminy Parzęczew – Ryszard Nowakowski – Z-ca Wójta Gminy Parzęczew – Adam Świniuch – Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie – Mirosław Gajewski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – Wojciech Woźniak – Członek Zarządu Powiatowego w Zgierzu – Marian Karpiński
Druh Marlicki przedstawił historię OSP Chociszew . Inicjatorem i założycielem jednostki był Pan Bryszewski Stanisław. Ówczesny Zarząd składał się z następujących druhów :
– prezes – Stanisław Bryszewski – naczelnik – Józef Flanc – gospodarz – Jan Rutkowski
W 1935 r. rozpoczęto budowę remizy strażackiej pod nadzorem prezesa Stanisława Bryszewskiego, a zakończono w 1939r. Na te cel zaciągnięto pożyczkę w Banku Rolnym w Łęczycy. Kredyt spłacano organizując majówki w lesie „majątku” Chociszew. Działalność jednostki została wznowiona po wyzwoleniu i stała się bardziej aktywna. Wstąpiło w szeregi straży dużo młodzieży. Remiza stała się miejscem spotkań i zabaw mieszkańców okolicznych wsi. Latem 1946 r. został ufundowany sztandar, który został poświęcony przez proboszcza parafii Parzęczew ks. Kazimierza Gadzinowskiego. W 1969 r. OSP w Chociszewie otrzymała pierwszy sprzęt – motopompę. Z tej okazji odbyła się uroczystość jej poświęcenia również przez ks. Kazimierza Gadzinowskiego.
Następnie Proboszcz Parafii Parzęczew ks. Kanonik Jerzy Serwik odprawił mszę świętą w intencji strażaków. W homilii nawiązał on do strażackiego trudu i bezinteresownej chęci niesienia pomocy bliźnim, a także do patrona strażaków Św. Floriana.
Kolejnym ważnych momentem było poświęcenie sztandaru przez ks. kanonika, który został ufundowany i odnowiony przez społeczeństwo wsi Chociszew, firmę „Alan” należącą do P. Alicji i Andrzeja Wódeckich i Urząd Gminy w Parzęczewie. Sztandar to symbol najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych strażaków. Zaproszeni goście dokonali pamiątkowego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru, a także wręczyli pamiątkowe dokumenty i podziękowali wszystkim strażakom za ich ofiarną i pełną poświęceń służbę.
Obchody 70 rocznicy powstania OSP Chociszew były okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano dh. Mirosława Kluskę i dh. Zdzisława Rogowskiego, brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” – dh. Mirosława Grabarczyka, dh. Andrzeja Grabarczyka , dh. Jana Klimczaka. Pięciu druhom wręczono „Strażaka Wzorowego”.
Prezes OSP Chociszew podziękował wszystkim za przybycie, a także sponsorom , którzy pod względem finansowym i rzeczowym pomogli zorganizować uroczystość i tu wymienił: P. Tadeusza Krysztofiaka i synów, P. Annę i Józefa Laszkiewiczów, P. Mariana Laszkiewicza, P. Małgorzatę i Zdzisława Zawadzkich, P. Bożenę i Kazimierza Kurtasińskich, P. Stanisława Jaroszewicza i synów, P. Annę i Aleksandra Siwków, P. Alicję i Andrzeja Wódeckich, P. Dyr. Szkoły Podstawowej w Chociszewie Stanisława Banaszkiewicza, Koło Gospodyń Wiejskich w Chociszewie.
Podczas kończącej się uroczystości obchodów 70 – lecia powstania OSP Chociszew wystąpiła orkiestra dęta z Aleksandrowa Łódzkiego. Uczestnicy jubileuszu zostali poczęstowani grochówką przygotowaną przez JW. Leźnica Wielka.
Takie wydarzenie podkreśla wartość jednostki w oczach miejscowej społeczności.

Danuta Kacprzak

Back to top