Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gminny Ośrodek Zdrowia do remontu

prog_regionalny_lodzkie

prog_regionalny_lodzkie

29 listopada Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę na dofinansowanie projektu, którego celem jest termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie. Wartość umowy to 567 952,09 zł., co stanowi 85 % wartości całej inwestycji, tj. 793 938,86 zł. W ramach projektu zostaną ocieplone ściany zewnętrzne budynku oraz stropodach. Projekt zakłada również wymianę stolarki okiennej oraz wymianę grzejników żeliwnych na płytowe. Prace zaplanowane są na pierwsze półrocze 2013 roku.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 ? 2013.

Back to top