Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

O projekcie słów kilka…

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki

EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

 

Trzy miesiące realizacji projektu za nami. W trakcie tych trzech miesięcy odbyło się dziesięć spotkań, a to oznacza dziesięć kroków w kierunku pełniejszego rozwoju dzieci. Niecierpliwość z jaką oczekują one kolejnych zajęć świadczy o ich dużym zainteresowaniu i żywym uczestnictwie.  ?Dzieci są chętne do współpracy i pozytywnie nastawione, reagują entuzjazmem, kiedy sięgają po kolejną, ciekawą pomoc dydaktyczną. Mamy informacje zwrotne, że wyczekują zajęć i okazują to przy każdej okazji? ? relacjonuje Pani Ewa Stefańska – Nowak, pedagog oraz logopeda, prowadząca zajęcia z naszymi pociechami.

 

Aby jak najlepiej oddać charakter prowadzonych zajęć, co miesiąc przybliżamy nieco bardziej tematykę poszczególnych spotkań. Tym razem uwagę swą skupimy na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Każda z grup, raz w tygodniu spotyka się z Panią Ewą Stefańską – Nowak oraz Panią Moniką Tomczyk w celu usprawnienia umiejętności czytania i pisania. Praca na zajęciach odbywa się w małych grupach, tak aby jej efekty były jak największe. Ponadto grupy zróżnicowane są pod względem możliwości. ?Dzieci wymagają dużej uwagi, zmian aktywności, wyciszenia, a także indywidualizacji i dostosowania procesu terapeutycznego.

Dążymy również do poprawy koncentracji i uważnego słuchania poleceń.?  – mówi Pani Ewa Stefańska – Nowak. Zajęcia, maja na celu między innymi usprawnienie funkcji słuchowo ? językowych, poprawę motoryki dużej, ogólnej koordynacji ruchowej, stymulację funkcji wzrokowej, doskonalenie sprawności manualnej oraz ogólną poprawę zdolności czytania i pisania. Prowadzący wykorzystali już m.in. metodę czytania symultaniczno ? sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej, elementy integracji sensoryczno ? motorycznej oraz opierając się na zasadzie stopniowania trudności i obserwując postępy uczestników przeszli do etapu sylaby zamkniętej. Aby jak najbardziej zaangażować dzieci w realizację zajęć prowadzący uczą przez zabawę.  I tak na przykład Pani Monika Tomczyk wprowadza na swoich zajęciach ?magiczną deskorolkę?, ?sylabowa linę? czy kolorowe pióra rodem ze średniowiecza.

Zatrudnieni  specjaliści to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym w pracy terapeutycznej z dziećmi. Wykorzystują oni różnorodne metody stymulujące harmonijny rozwój, a swą pracę opierają na dobrych kontaktach z podopiecznymi oraz przyjaznej atmosferze na zajęciach. Trzeba przyznać, iż sposób w jaki prowadzone są spotkania, a przede wszystkim pozytywne nastawienie prowadzących, powoduje, iż dzieci uczestniczą w zajęciach z uśmiechem i zapałem. Wszystko to sprawia, że już teraz, po zaledwie trzech miesiącach realizacji projektu, widać pierwsze efekty współpracy! W kolejny miesiąc wchodzimy pełni entuzjazmu i zapału do kontynuacji zajęć. Cieszymy się, że projekt tak doskonale odpowiada na potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców.

?Projekt Lepszym być! jest dowodem na to jak bardzo takie projekty są potrzebne, aby zapewnić dzieciom równy start. Pomaga im  przezwyciężać trudności w atmosferze pozytywnej motywacji, wsparcia i twórczego działania.? ? stwierdza Pani Ewa Stefańska ? Nowak.

W kolejnym miesiącu swą uwagę skupimy na zajęciach logopedycznych, a zainteresowanych zapraszamy do śledzenia postępu realizacji projektu.

Ewa Maślińska

Trzy miesiące realizacji projektu za nami. W trakcie tych trzech miesięcy odbyło się dziesięć spotkań, a to oznacza dziesięć kroków w kierunku pełniejszego rozwoju dzieci. Niecierpliwość z jaką oczekują one kolejnych zajęć świadczy o ich dużym zainteresowaniu i żywym uczestnictwie. ?Dzieci są chętne do współpracy i pozytywnie nastawione, reagują entuzjazmem, kiedy sięgają po kolejną, ciekawą pomoc dydaktyczną. Mamy informacje zwrotne, że wyczekują zajęć i okazują to przy każdej okazji? ? relacjonuje Pani Ewa Stefańska – Nowak, pedagog oraz logopeda, prowadząca zajęcia z naszymi pociechami.

Aby jak najlepiej oddać charakter prowadzonych zajęć, co miesiąc przybliżamy nieco bardziej tematykę poszczególnych spotkań. Tym razem uwagę swą skupimy na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Każda z grup, raz w tygodniu spotyka się z Panią Ewą Stefańską – Nowak oraz Panią Moniką Tomczyk w celu usprawnienia umiejętności czytania i pisania. Praca na zajęciach odbywa się w małych grupach, tak aby jej efekty były jak największe. Ponadto grupy zróżnicowane są pod względem możliwości. ?Dzieci wymagają dużej uwagi, zmian aktywności, wyciszenia, a także indywidualizacji i dostosowania procesu terapeutycznego. Dążymy również do poprawy koncentracji i uważnego słuchania poleceń.? – mówi Pani Ewa Stefańska – Nowak. Zajęcia, maja na celu między innymi usprawnienie funkcji słuchowo ? językowych, poprawę motoryki dużej, ogólnej koordynacji ruchowej, stymulację funkcji wzrokowej, doskonalenie sprawności manualnej oraz ogólną poprawę zdolności czytania i pisania. Prowadzący wykorzystali już m.in. metodę czytania symultaniczno ? sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej, elementy integracji sensoryczno ? motorycznej oraz opierając się na zasadzie stopniowania trudności i obserwując postępy uczestników przeszli do etapu sylaby zamkniętej. Aby jak najbardziej zaangażować dzieci w realizację zajęć prowadzący uczą przez zabawę. I tak na przykład Pani Monika Tomczyk wprowadza na swoich zajęciach ?magiczną deskorolkę?, ?sylabowa linę? czy kolorowe pióra rodem ze średniowiecza. Zatrudnieni specjaliści to osoby o dużym doświadczeniu zawodowym w pracy terapeutycznej z dziećmi. Wykorzystują oni różnorodne metody stymulujące harmonijny rozwój, a swą pracę opierają na dobrych kontaktach z podopiecznymi oraz przyjaznej atmosferze na zajęciach. Trzeba przyznać, iż sposób w jaki prowadzone są spotkania, a przede wszystkim pozytywne nastawienie prowadzących, powoduje, iż dzieci uczestniczą w zajęciach z uśmiechem i zapałem. Wszystko to sprawia, że już teraz, po zaledwie trzech miesiącach realizacji projektu, widać pierwsze efekty współpracy! W kolejny miesiąc wchodzimy pełni entuzjazmu i zapału do kontynuacji zajęć. Cieszymy się, że projekt tak doskonale odpowiada na potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców.

?Projekt Lepszym być! jest dowodem na to jak bardzo takie projekty są potrzebne, aby zapewnić dzieciom równy start. Pomaga im przezwyciężać trudności w atmosferze pozytywnej motywacji, wsparcia i twórczego działania.? ? stwierdza Pani Ewa Stefańska ? Nowak.

W kolejnym miesiącu swą uwagę skupimy na zajęciach logopedycznych, a zainteresowanych zapraszamy do śledzenia postępu realizacji projektu.

Ewa Maślińska

Back to top