Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Godziny otwarcia PSZOK-u

Informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Św. Rocha 8 w Parzęczewie czynny będzie w każdy wtorek od godziny 12:00 do godziny 17:00 oraz w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie w PSZOK-u w następujących frakcjach:

 • papier:
 • szkło;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte baterie i akumulatory ;
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;
 • meble i odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 50 kg na 1 osobę rocznie;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • zużyte opony z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej, gospodarczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
 • odpady tekstyliów i odzieży:
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest w ramach umowy numer 166/2020 z dnia 21.12.2020 r. przez WYWÓZ NIECZYSTOŚCI  ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW, WIESŁAW STRACH,  z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa.

Back to top