Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

XX Sesja Rady Gminy – nad czym debatowali Radni?

W dniu dzisiejszym odbyła się XX Sesja Rady Gminy w Parzęczewie. Po raz drugi odbyła się w formie on-line. Zgodnie z porządkiem obrad podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bibianów, dzięki którym powstanie blisko 56 ha nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Dokonano również zmian w budżecie gminy częściowo zabezpieczając środki na wkład własny na nowe zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej 120277E w miejscowości Nowomłyny na długości 818 m. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynoszącym 60%.
Po podpisaniu umowy z Wojewodą Łódzkim ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji, która na tę chwilę wyceniona jest na 821 649 zł., ale ostateczną wartość poznamy dopiero po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

2 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy podpisał porozumienie z Nadleśnictwem Grotniki, na mocy którego nawiązuje się współpracę dotyczącą przebudowy kolejnego fragmentu drogi gminnej 120277E prowadzącej do miejscowości Tkaczewska Góra na odcinku 1,2 km. Inwestycja ta planowana jest do wykonania na 2021 rok. Porozumienie dotyczy także realizacji kolejnego etapu tej inwestycji, a mianowicie przebudowy mostu na rzece Bzurze, która planowana jest na rok 2023.  

Wójt Gminy Parzęczew wydał w dniu dzisiejszym zarządzenie, zgodnie z którym powołuje zastępcę Wójta Gminy Parzęczew. Funkcję tę od dnia 1 maja 2020 roku pełnił będzie Grzegorz Zawadzki. Wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Parzęczewie, który do tej pory wypełniał swoje obowiązki na stanowisku inspektora ds. geodezji.

Back to top