Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Godziny otwarcia PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Parzęczewie przy ul. Św. Rocha 8 (po prawej stronie przed wiaduktem w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego) czynny jest w każdą sobotę w godz. 5:00 – 18:00.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło,
  • odpadowa papa,
  • odpady zielone,
  • zużyte opony.
Back to top