Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Goście z Żelechlinka

Podczas Dni Parzęczewa gościliśmy przedstawicieli z partnerskiej Gminy Żelechlinek w składzie: Wójt Gminy Bogdan Kaczmarek wraz z małżonką, Sekretarz Gminy – Aneta Michniewska, Przewodniczący Rady Gminy Żelechlinek – Andrzej Dziedzianowicz, Dyrektor Gminnego Domu Kultury – Grażyna Sasik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Bożena Wenecka, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku oraz mieszkańcy Gminy Żelechlinek, a w szczególności mieszkańcy sołectwa Chociszew na czele z sołtysem Zdzisławem Pawlikiem, który przyczynił się do podpisania przez Gminy umowy o partnerstwie.

Podczas obchodów naszego gminnego święta Orkiestra Dęta z Żelechlinka zaprezentowała swoje umiejętności grając bardzo wesołe i rytmiczne utwory, czym zaskarbiła sobie sympatię publiczności. 
Podczas uroczystości Wójtowie Ryszard Nowakowski i Bogdan Kaczmarek dokonali wpisów do ksiąg pamiątkowych, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez władze Żelechlinka. Księgi sporządzone w dwóch egzemplarzach będą służyły dokumentacji współpracy jaką podjęły Gminy.
Przewodzniczący Rady Gminy Żelechlinek Pan Andrzej Dziedzianowicz wręczył uroczyście Wójtowi naszej Gminy uchwałę podjętą przez tamtejszą Radę w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Parzęczew.

Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję do zobaczenia niebawem.

 

Back to top