Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARZĘCZEW o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARZĘCZEW o wyniku przetargów

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARZĘCZEW o wyniku przetargów

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARZĘCZEW o wyniku przetargów

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargów

Parzęczew, dn. 16.09.2010 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
o wyniku przetargów

I.

  1. IV przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 15 września 2010 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.
  2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 122/2 o pow: 1.406 m2 poł. w miejscowości Opole, obręb: Opole, KW 34337
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 31.802,47 zł (brutto).

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

(więcej…)

Back to top