Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Gospodarka wodno – ściekowa

W 2012 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Parzęczew”. Trwają prace przy pierwszym etapie inwestycji, czyli nad rozbudową stacji wodociągowej w miejscowości Orła. Do tej pory wykonano prace architektoniczno – budowlane oraz technologiczno – instalacyjne. Wykonano także kanał odpływowy wód popłucznych. Zakończenie tego etapu przewiduje się na maj 2013r.
Kolejne to budowa wodociągu w miejscowościach Pustkowa Góra, Krzemień oraz Duraj, a także wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z budową wodociągu w ul. Ogrodowej w Parzęczewie. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na lipiec 2013 roku. Wartość projektu to blisko 3 mln złotych, z czego 75 % kwoty netto stanowi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Back to top