Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Uwaga grypa!

Okres zimowy oraz długotrwałe wahania temperatury powietrza w okolicy 0? sprzyjają różnego rodzaju infekcjom, które z kolei mogą wywołać zachorowania na grypę lub choroby grypopodobne. W celu minimalizacji ryzyka zachorowania Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca stosowanie kilku podstawowych zasad.
? W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, gdzie występuje większa liczba osób i tym samym zachodzi większe prawdopodobieństwo kontaktu z czynnikiem chorobotwórczym.
? Osoba, u której występują objawy grypy powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rekomenduje się leczenie w warunkach domowych, jeśli wskazania lekarskie nie wykazują konieczności leczenia w szpitalu.
? W trakcie leczenia domowego ? poza zaleceniami lekarza ? poleca się stosowanie podstawowych środków ograniczających szerzenie się zakażeń, tzn. częste mycie rąk, unikanie kontaktu z twarzą chorego, zakrywanie ust w czasie kaszlu. W przypadku wystąpienia objawów grypowych u innych domowników, powinni oni niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Niezwykle ważny jest wypoczynek i picie dużej ilości płynów, w szczególności ciepłych płynów, wzbogaconych witaminą C, którą zawiera na przykład sok z cytryny.
? O ile jest to możliwe, przemieszczanie się osób, u których występują objawy grypy nie powinien odbywać się środkami transportu zbiorowego.
? Stosując lekarstwa przeciwobjawowe (głównie są to leki dostępne bez recepty), należy kierować zaleceniami lekarza lub farmaceuty i nigdy nie stosować jednocześnie dwóch leków na objawy grypy, gdyż zazwyczaj mają one ten sam skład, w konsekwencji przyjmujemy więc podwójną dawkę tej samej substancji czynnej.
Pamiętajmy, że nieleczona grypa może doprowadzić do poważnych komplikacji, zarówno ze strony układu oddechowego, jak również układu nerwowego i krążenia. W niektórych przypadkach, powikłania te mogą doprowadzić do śmierci.
Objawami sugerującymi, że przypadek naszej grypy jest ciężki i wymaga leczenia w warunkach szpitalnych mogą być:
? problemy z oddychaniem, w szczególności ból w klatce piersiowej, odkaszlanie zabarwionej krwią wydzieliny,
? utrzymująca się gorączka, najczęściej powyżej 39?C,
? ból ucha, katar i kaszel trwające ponad tydzień,
? przewlekły katar, kaszel i ból gardła,
W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy natychmiast udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub zamówić wizytę domową.
Back to top