Harmonogramy odbioru odpadów komunalnychi popiołu w 2015 roku

W związku z licznymi telefonami od mieszkańców Gminy Parzęczew odnośnie nieczytelnego i niejasnego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych i popiołu publikujemy osobne harmonogramy odbioru odpadó komunalnych i osobne na odbiór popiołu.

Zobacz także:  Harmonogram pracy PSZOK na terenie Gminy Parzęczew w 2017 r.
Back to top