Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargu

Parzęczew, dn. 5.05.2015 r.

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
o wyniku przetargu

 

  1. III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 5 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1.
  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oznaczona nr ewid. 23 o pow: 0.2868 ha poł. w miejscowości Wytrzyszczki, obręb: Wytrzyszczki, KW LD1G/00086739/3.
  3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: brak
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 67 025,16 zł (brutto).
  5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Informacja Wójta Gminy Parzęczew o wyniku przetargu

INFORMACJA WÓJTA GMINY PARZĘCZEW o wyniku przetargu

Parzęczew, dn.18.01.2011 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY PARZĘCZEW
o wyniku przetargu

I.

  1. VI przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 18 stycznia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Parzęczewie , ul. Południowa 1.
  2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona nr ewid. 169/5 o pow: 3.555 m2  poł. w miejscowości Skórka, obręb: Skórka, KW LD1G/00044029/7
  3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu : 1
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 68.679,90 zł (brutto), cena osiągnięta w przetargu: 69.369,90 zł (brutto).
  5. Nabywca działki : P.Władysław Adamczewski.
Back to top