Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

II sesja Rady Gminy

29 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy w Parzęczewie, podczas której radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Gminy. W skład poszczególnych komisji weszli:

Komisja Organizacyjna

Przewodniczący: Władysław Krawczyk

Członkowie: Marek Wasiak, Marek Tarnacki, Bogdan Wydrzyński, Aneta Matuszkiewicz, Mateusz Bieliński

Komisja Samorządowa

Przewodniczący: Marek Wasiak

Członkowie: Dariusz Niedźwiedź, Bogdan Wydrzyński, Mateusz Bieliński, Łukasz Sadok

Komisja Oświaty

Przewodniczący: Aneta Matuszkiewicz

Członkowie: Jakub Galoch, Dawid Urbaniak, Małgorzata Synowiec, Antoni Barański

Komisja Rolnictwa

Przewodniczący:  Marek Tarnacki

Członkowie: Józef Jesionowski, Marek Gawęda, Agnieszka Krysztofiak, Władysław Krawczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:  Mateusz Bieliński

Członkowie: Marek Gawęda, Agnieszka Krysztofiak, Łukasz Sadok, Dawid Urbaniak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Bogdan Wydrzyński

Członkowie: Antoni Marek Barański, Marek Gawęda, Józef Jesionowski, Małgorzata Synowiec

Podczas wczorajszych obrad radni po raz pierwszy korzystali z elektronicznego systemu głosowania. Przypominamy, że trwającą w danym momencie sesję i archiwalne zapisy z obrad Rady Gminy w Parzęczewie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Parzęczewie: https://bip.parzeczew.nv.pl/Article/id,533.html

Back to top