Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Na podstawie §15 ust.1 lit. k Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu wprowadzonego Uchwałą Nr 23/94/18 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 17 maja 2018 r. oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia korona wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374)

  1. Od dnia 16 marca 2020 roku do 13 kwietnia 2020 roku zawieszamy działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w Głownie, Aleksandrowie  Łódzkim i Ozorkowie związane z bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych/poszukujących pracy i pracodawców.
  2. W sytuacjach wyjątkowych wymagających osobistego złożenia dokumentów do Urzędu istnieje możliwość złożenia ich w pojemniku ustawionym przy wejściu.
  3. Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawcy oraz inni klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu są zobowiązani do kontaktowania się z urzędem w pierwszej kolejności za pośrednictwem kontaktu telefonicznego w celu ustalenia właściwego dla ich sprawy toku postępowania.

Korespondencja pocztowa na adres: Powiatowy Urząd Pracy 95-100 Zgierz ul. Barona 10
Korespondencja elektroniczna na adres: lozg@praca.gov.pl   
Skrzynka ePUAP: pismo ogólne do podmiotu publicznego „/PUPZgierz/skrytka oraz ?pismo ogólne do urzędu” /PUPZgierz/SkrytkaESP

Kontakt telefoniczny do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Ozorkowie:

42 718 28 04, 42 718 28 05

Wykaz kontaktów telefonicznych PUP w Zgierzu

 

Źródło: www.zgierz.praca.gov.pl

Back to top