Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja nt. oszacowania strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Parzęczew

Gminna komisja ds. oszacowania szkód w produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy zakończyła sporządzanie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Z uwagi na terminowość przekazania do Wojewody Łódzkiego protokołów niezbędnych do rozpoczęcia procedury związanej z pomocą dla poszkodowanych producentów rolnych, proszę o zgłaszanie się w terminie do 14 sierpnia br. do Urzędu Gminy w Parzęczewie celem złożenia podpisu pod protokołem strat.

Marek Ciesielski
Przewodniczący komisji

 

Back to top