Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja nt. zagrożenia suszą na terenie gminy Parzęczew

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował o zagrożeniu suszą na poziomie gminy Parzęczew. Aktualnie suszą na terenie gminy Parzęczew (05 okres raportowania) dotknięte są uprawy zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na I kategorii gleby (piasek luźny, piasek słabo gliniasty).

Na glebach II kategorii glebowej (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty mocny) kryterium suszy przekroczone zostało dla zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych .

Na glebach III kategorii glebowej (glina lekka i glina lekka pylasta) kryterium suszy nie zostało przekroczone.

Rolnicy mogą przygotowywać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Parzęczew. Termin składania prawidłowo wypełnionych wniosków do dnia 12 lipca 2019r.

Odpowiednie formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Parzęczewie oraz na stronie www.parzeczew.pl.

Więcej na temat monitoringu suszy na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl.

Back to top