Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o ostatniej Sesji Rady Gminy Parzęczew

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Gminy Parzęczew odbyła się w dniu 30 marca 2006 roku (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej UG Parzęczew. 
              

Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew
Mirosław Gajewski
Back to top