Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Przedsiębiorca to także Ty – poprzez szkolenia i doradztwo do profesjonalnej działalności gospodarczej w wybranych gminach powiatu zgierskiego.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (75%) I BUDŻETU PAŃSTWA (25%)

INFORMACJE O PROJEKCIE
„Przedsiębiorca to także Ty (…)”

1. ZAKRES POMOCY PRZEKAZYWANEJ WRAMACH PROJEKTU:
1) WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:
Możliwe wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie:
a. Usług informacyjno-doradczych (diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa, dostępne instrumenty wsparcia, usługi informacyjne z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej),
b. Szkoleń,
c. Spotkań informacyjnych rozpowszechniających dobre praktyki i metody rozwoju.
2) WSPARCIE FINANSOWE (do 28.400 zł):
a. Podstawowe wsparcie pomostowe
b. Przedłużone wsparcie pomostowe
c. Jednorazowe dotacje inwestycyjne

2. UCZESTNICY PROJEKTU:
Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie wybranych gmin powiatu zgierskiego (miasto i powiat Zgierz, gmina Aleksandrów Łódzki, gmina Parzęczew), oraz nie były właścicielami firm po 1 stycznia 2004 r.
Grupy traktowane priorytetowo to:
– Młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna,
– Osoby zagrożone utratą zatrudnienia,
– Osoby odchodzące z rolnictwa
Szczegółowe kryteria określające, kto może być Beneficjentem Ostatecznym oraz zasady rekrutacji do projektu określa "Regulamin Projektu".

3. WARUNKI PRZYJĘCIA DO PROJEKTU:
1) Złożenie w Biurze Projektu formularzy zgłoszeniowych zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie Projektu",
2) Uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie Projektu".

4. TERMINY PRZYJMOWANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH:
do 12.05.2006 r. godz. 12.00. (FORMULARZE SĄ W PRZYGOTOWANIU)
Formularze zostaną zawieszone na stronie www.ie.lodz.pl, oraz będą dostępne w Biurze projektu.

5. TERMINY REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt jest realizowany od 01.02.2006 r. do 31.10.2007 r.

6. BIURO PROJEKTU:
Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź
tel.: 042-637-50-47, 042-637-50-48, fax: 042-637-05-86; e-mail: mwypych@ie.lodz.pl
Czynne od poniedziałku do piątku
od 9.00 do 17.00

7. ODPŁATNOŚĆ:
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Back to top