Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania 13/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 13/2018 z dnia 28.09.2018r.  na świadczenie usług transportowych dla uczniów biorących udział w zajęciach na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 8 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI ?Edukacja Kwalifikacje Umiejętności?, Działanie XI.1 ?Wysoka jakość edukacji?, Poddziałanie XI.1.2 ?Kształcenie ogólne?.

Informacja o wyniku postepowania nr 13-2018

Back to top