Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Nowa świetlica w Śliwnikach

W niedzielę 30 września druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach w towarzystwie mieszkańców sołectwa i zaproszonych gości uroczyście otworzyli wyremontowaną świetlicę znajdująca się w budynku OSP. Inwestycja rozpoczęła się wiosną tego roku i obejmowała remont budynku, wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji elektrycznej i wodno -kanalizacyjnej.  Druhowie z prezesem Włodzimierzem Pietruszewskim na czele pozyskali na tą inwestycję środki z Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania PRYM. Dofinansowanie wyniosło 100 % wartości robót. Środki pochodziły z działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego inicjatywą LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zrealizowanej inwestycji to 214 tysięcy złotych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.  Poseł na Sejm Paweł Bejda, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, Sekretarz Gminy Parzęczew Jolanta Żłobińska, Radni Powiatu Zgierskiego, Radni Gminy Parzęczew, Proboszcz Parafii  Świętego Wawrzyńca w Solcy Wielkiej ks. Andrzej Borczyk, druhowie z jednostek OSP z terenu gminy oraz mieszkańcy sołectwa Śliwniki. Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oddając tym samym budynek do użytku strażakom i mieszkańcom.

Back to top