Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2019

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 19.02.2019r. na przeprowadzenie dwóch kursów doskonalących dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 1/2019

Back to top