Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 5/2018

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 5/2018 z dnia 12.03.2018 r. na świadczenie usługi polegającej na kontynuacji indywidualnych zajęć dodatkowych z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chociszewie realizowanych w ramach projektu pn. „Z małych Szkół
w Wielki Świat ” Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew” zadanie 4, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działanie XI.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania nr 5-2018

Back to top