Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 09.10.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019 Z DNIA 09.10.2019 R.

W wyniku przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego postępowania na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”, wykonanie plakatów informacyjnych, przeprowadzenie konsultacji społecznych – warsztatów oraz publikacji artykułów w prasie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zamawiający informuje, że wybrana została oferta:
BAJOR CONSULTING – Przemysław Bajor
Józefów 5J
95-002 Smardzew

Informacja o wyniku postępowania.pdf

 

Back to top