Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 11/2017

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający – Gmina Parzęczew –  informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 11/2017 z dnia 22.09.2017 r. na zakup nowych gier wraz z dostawą na potrzeby realizacji projektu pn.: „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Chociszewie i Gimnazjum w Parzęczewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 11/2017

Back to top