Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy zostawiać przy zakupie nowego sprzętu w placówkach handlowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Św. Rocha 8 w Parzęczewie w każdy wtorek od godziny 12:00 do godziny 17:00 oraz w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Dopuszcza się wystawianie kompletnego sprzętu w trakcie okresowych zbiórek 2 razy do roku razem z odpadami wielkogabarytowymi (dokładny termin zbiórki określony jest w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych). 

Back to top