Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Ósmoklasiści pożegnali szkolne mury

Zakończenie nauki w szkole podstawowej to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Zamyka się pewien etap w życiu. Wczoraj absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew po raz ostatni spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Uroczystość przebiegała w zupełnie innych niż zazwyczaj okolicznościach, ale mimo obowiązku przestrzegania zasad sanitarnych, uroczystość zachowała swój wyjątkowy charakter,
a w oczach niejednego ucznia zaświeciła się łezka. Zabrakło tradycyjnego poloneza, ale absolwenci ze wzruszeniem dzielili się ze zgromadzonymi na uroczystości wspomnieniami z ośmiu lat swojej nauki w szkole. Opowiadali o pierwszych literach stawianych niepewną ręką w zeszytach, o sukcesach dużych i małych, o porażkach, które uczyły wytrwałości w dążeniu do celu. Opowiadali o przyjaźniach, które nawiązały się w szkolnych murach i o nauczycielach, którzy wytrwale prowadzili ich przez świat wiedzy. Dyrektorzy i wychowawcy również ze łzami w oczach pożegnali swoich uczniów, życząc im aby wytrwale wspinali się po kolejnych szczeblach edukacji, a potem życia. Uczniowie otrzymali świadectwa, a także nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Obecny na uroczystościach Przewodniczący Rady Gminy Władysław Krawczyk wspólnie z Przewodniczącą Komisji Oświaty Anetą Matuszkiewicz przekazali na ręce uczniów stypendia Wójta Gminy Parzęczew dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Nagrody otrzymali następujący uczniowie:

– ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie – stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali: Agata Kuźniak, Alicja Ciołkowska, Katarzyna Zientalska, Agata Wypych, Zuzanna Kawecka, Mikołaj Bartczak; stypendia sportowe otrzymali: Julia Bielińska, Wojciech Lisowski, Szymon Wawrzyniak, Bartłomiej Sobczak.

– ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie  stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali Maja Marciniak i Jakub Hetmaniak.

Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane przez Wójta Gminy Parzęczew są formą wspierania edukacji uczniów uzdolnionych. Przyznawane są osobom wyróżniającym się wynikami w nauce, laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych i innych konkursów organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jak widać, takich uczniów w naszych szkołach nie brakuje. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Agnieszka Graczyk podczas wczorajszej uroczystości niejednokrotnie podkreślała jak dumna jest ze swoich uczniów. Lista osiągnięć, którą miała przyjemność przedstawić była bardzo długa. Należy podkreślić, że oprócz dużego zaangażowania uczniów i nauczycieli wpływ na to ma również fakt, że gminne placówki oświatowe są bardzo dobrze wyposażone. Inwestycje w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, bogaty zbiór pomocy naukowych oraz liczne projekty edukacyjne przynoszą wymierne efekty.

Back to top