Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Integracja mieszkańców sołectwa Śliwniki

W niedzielne, wrześniowe popołudnie (22.09) mieszkańcy Śliwnik i Żelgoszczy uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach. Impreza zrealizowana została w ramach projektu pn. ”Integracja mieszkańców sołectwa Śliwniki” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i Gminy Parzęczew.  Głównym celem projektu, było zwiększenie integracji społecznej mieszkańców sołectwa, umacnianie więzi między pokoleniami, stworzenie warunków do nawiązywania współpracy, a także pobudzenie aktywności społecznej. W ramach projektu został zakupiony namiot 6×12, ławki parkowe 4szt, kosze na śmieci 4 szt, oraz 10 stołów 90×200. Projekt zwieńczył ogromne zaangażowanie mieszkańców sołectwa w ciągu ostatnich dwóch lat przy remoncie świetlicy OSP oraz przy utwardzeniu terenu z kostki brukowej, co zostało ujęte w filmie i prezentacji. Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwnikach przygotowało dla wszystkich uczestników degustację potraw lokalnych, tj. zupa z dyni, bigos czy  chleb ze smalcem. Atrakcją spotkania był występ Kabaretu Sakreble. Artyści dali doskonały występ, odsłaniając kulisy relacji damsko-męskich oraz pokazując absurdalne sytuacje życia codziennego. Śmiechu było co nie miara. Dobry humor dopisywał mieszkańcom także w dalszej części imprezy – podczas zabawy tanecznej poprowadzonej przez zespół ”Kryterium”. Duża ilość uczestników spotkania potwierdziła zasadność realizacji tego typu przedsięwzięć. To towarzysko-kulturalne wydarzenie zainteresowało przedstawicieli kilku pokoleń i okazało się skutecznym sposobem integracji mieszkańców. Projekt przyczynił się do kultywowania i promocji lokalnych zwyczajów, tradycji, a także do aktywizacji młodych osób w życiu społecznym sołectwa. Piknik był doskonałą okazją do promocji aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni ze spotkania, a wielu deklarowało chęć kontynuacji tego typu międzysąsiedzkich spotkań w przyszłości.

Back to top