Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Jak gminy wykorzystują pieniądze z UE?

W wszystkich gminach w Polsce realizowane są projekty z wykorzystaniem środków unijnych z funduszu spójności. W połowie ubiegłego roku ich łączna wartość, według danych GUS,  wynosiła niemal 186,4 mld zł. Na 2478 gmin w Polsce Gmina Parzęczew zajmuje w tym zestawieniu 1302 miejsce z wynikiem ponad 15,5 mln złotych.

Dane te dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Back to top