Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Harmonogram naboru wniosków RPO WŁ

W dniu 31 stycznia 2019 r. mocą Uchwały nr 107/19 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok. Dokument obowiązuje od dnia 31 stycznia 2019 r.>>>
więcej informacji>>>

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

  •  Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ? ZIT
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ? ZIT

Informacja o planowanych konkursach EFS

Back to top